Andre perler - Smykkestensperler

Perler i smykkesten leveres i strings og kan enten afsluttes direkte til en perlekæde eller afmonteres til anvendelse som separate perler.